weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Bochově

Barokní pískovcová socha svatého Jana Nepomuckého, pocházející od neznámého autora z první poloviny 18. století, se nachází uprostřed náměstí Míru v Bochově.

S „obyčejnými“ sochami je to trochu problém. Je jich poměrně hodně, jsou jaksi nevnímanou součástí exteriérů mnoha měst a míst, málokdy se o nich ví něci víc, než že jsou, a zpracovat je do nějaké enyklopedie tak, jako třeba morové, mariánské a světecké sloupy je zřejmě nad síly celých ústavů. Přesto se domnívám, že tvoří nezanedbatelnou tvář krajiny a neměli bychom je přehlížet.

V Bochově je socha světce umístěna na náměstí v blízkosti mariánského sloupu, a jak už jsem řekl, moc se toho o její historii neví. Něco málo je na webu města:

Socha je vyvedena v obvyklém šatě a atributy. Kolem hlavy má svatozář s pěti hvězdami. Na prsou drží světec levou rukou krucifix, v pravé drží svůj baret. Oděn je v rochetě s kanovnickým pláštíkem. Socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna na vrcholu vysokého barokního podstavce, vyrobeného rovněž z pískovce.

A podrobnější popis je na mém oblíbeném webu o Karlovarsku zde ->

DSC_0042.JPG

Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Bochově

DSC_7270.JPG

DSC_0040.JPG

Detail sochy světce s křížem v náručí

DSC_7271.JPG

Podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého

DSC_7273.JPG

Svatý Jan Nempomucký

Za pozornost v blízkosti této sochy stojí ještě kašna a studna, které sloužily k zásobování vodou pro obyvatele i hospodářská zvířata. Město prý mělo dlouhodobé problémy se zásobováním vodou, první vodovod byl uveden do provozu až v roce 1931.

DSC_7274.JPG

Studna a kašna na náměstí v Bochově

Opět tedy citace z městského webu:

Věžová studna pochází z první poloviny 18. století, je hluboká zhruba 8 m a sloužila nejen občanům, ale i k napájení koní. Proto měla 2 kamenné žlaby. V letních měsících trpěla nedostatkem vody, proto radní pověřili správce, aby dohlížel nad šetřením při jejím používáním. Zakončená byla původně přidlicovou střechou, dnes je plechová.

Žulová kašna je datována do 18. století. Její styl se však výrazněji k tomuto období nehlásí a svou vyvážeností a absencí křivek inklinuje spíše k období renesance. Plášť kašny má čtvercový půdorys, tvořený 16 masivními žulovými bloky. Uprostřed kašny je umístěn sloupek nesoucí dvě lví hlavy, které slouží jako chrliče. Kašna byla zásobována vodou prostřednictvím složitého vodního systému, jehož část se zachovala dodnes. Kašna byla v roce 1997 restaurována.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého u hřbitova v MístěSocha svatého Valentina ve Stráži pod Ralskem >>
Tagy