weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého ve Hřensku

Před kostelíkem svatého Jana Nepomuckého ve Hřensku stojí socha tohoto světce.

Řekl bych, že si sochy málokdo všimne, protože každému tady musí nutně oči přecházet ze šmuků a bláznivin, které se tu na milionu tržnic prodávají. Přitom jde o kulturní památku. Svatý Jan stojí vlevo od schodů do kostela takřka těsně u stěny, na dlažbě – jen malý kousek u podstavce předstírá trávník. Socha je nyní v dobrém stavu, dokonce hojně zlacená – podle Památkového katalogu byla restaurována v letech 2015-2016 restaurátorkou Helenou Jahodovou. Výsledek je možno porovnat s archivními fotkami z roku 2014.

Památkový katalog je nespravedlivě stručný:

Barokní socha světce zobrazeného v životní velikosti, oděného v tradičním oděvu, jež na levé straně hrudi přidržuje rukama korpus, pochází z r. 1775 a je umístěna na hranolovém soklu s nárožními volutami a s rokajovou kartuší s nápisem na čelní stěně.

Socha je starší než kostel, ten byl postaven v letech 1786-87, prý z podnětu budoucího panovníka Josefa II., který se zde v roce 1779 zastavil cestou do Děčína. Datum vzniku sochy je chybné, ostatní prameny uvádějí rok 1756.

O něco víc je v původním evidenčním listu:

Hranolový podstavec, na něm hranolový sokl s nárožními volutami dole. Na čelní stěně rokajová kartuše s nápisem:
Io DIVo / IoannI NepoMVCeno / sIt Honor LaVsat / qVe gLorIa / InperpatVasAEternI / tates InetpertenobIs / Vero paX / qVIes.
Po stranách soklu kanelování, sokl završen profilovanou římsou, na ní další profilovaný soklík s malou rokajovou kartuší na čelní stěně. Na soklíku socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti, v tradičním oděvu, na levé straně hrudi přidržuje rukama korpus.

Níž na soklu takřka nad zemí je v rámečku Sant Johann Nepomuck 16. May 1756

V době psaní evidenčního listu (1967) byl udán rok vzniku sochy 1755 s poznámkou „hlava utržena“.

Protože jsme v nám blízkém regionu, nechybí o soše zmínka v knize Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku (tehdy) Nataši Brejchové-Steinové. Na stranách 58 až 60 jsou další podrobnosti.

Sochu nechal na své náklady pořídit obchodník Johann Gottfried Jäger z čp. 28. Původně stála při kraji silnice mezi domy čp. 27 a 28. Donátor se nestaral o hranice pozemků a svým následovníkům zkomplikoval situaci. V roce 1835 o sochu pečoval obchodník dřívím Karl Picke, i když si nebyl jist, zda patří k jeho pozemku. O 50 let bylo hůř. Vlastníci domů „za Jánem“ se o sochu starat nechtěli. Vznesli dotaz na biskupskou konsistoř v Litoměřicích (jen díky jejich odpovědi je dnes známo jméno donátora). V roce 1880 přišel dopis, který za „vlastníka“ sochy určil majitele čp. 28. Když se počátkem 20. století chystala stavba nikdy nerealizovaného kostela Panny Marie (měl stát na místě kostelíku sv. Jana Nepomuckého, který měl být zbořen), měla být socha přesunuta k jeho schodišti. Sv. Jan se ale nakonec přece jen přemístění dočkal. Před vypuknutím války se ocitl u vchodu do kostela, jemu zasvěceného. Socha však byla časem velmi poničena – chyběla tvář, svatozář, andílci pod nohama.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého v BrtníkáchSocha sv. Donáta v Mojžíři (Ústí nad Labem) >>
Tagy