weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého před kostelem svatého Václava v Dlažkovicích

Na travnatém prostranství mezi stromy před kostelem svatého Václava v Dlažkovicích stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha, zastíněná okolní zelení, je kulturní památkou, leč Památkový katalog je velmi stručný:

Socha sv. Jana Nepomuckého v typickém ikonografickém pojetí v kněžském odění s kvadrilobem, postava hledí na krucifix, který drží v rukou. Socha stojí na vysokém hranolovém podstavci s profilovanou patkou a hlavicí, pod nohama vlastní menší podstavec.

Původní evidenční list památky situaci moc nevylepšuje:

Na hranolovém kamenném soklu na návsi socha z pálené hlíny z poloviny 19. století podživotní velikosti. Světec zobrazen v kontrapunktu s ušlechtilými gesty rukou, v levé drží krucifix. Je oblečen v tradiční oděv, řasený svislými souběžnými záhyby. Drobná hlava se sklání ke kříži.

Ručně dopsaná poznámka v kartě – v roce 1970 restaurovaná socha přemístěna ke vchodu do kostela.

Podle Památkového katalogu je v Dlažkovicích ještě jedna socha svatého Jana, ta je však podle mapy umístěna v nepřístupném zámeckém parku.

Series Navigation<< Socha Panny Marie v KlapémSocha svaté Barbory u kostela svatého Václava v Dlažkovicích >>
Tagy