weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Floriána u kostela svatého Václava v Lovosicích

U východní stěny kostela svatého Václava v Lovosicích v travnatém pásu stojí čtveřice soch svatých. Zcela vpravo stojí svatý Florián.

Malé lapidárium barokních soch vzniklo v roce 1909 a 1952 sestěhováním z různých koutů města. Vlivem povětrnostních podmínek se sochy dostaly do havarijního stavu a byly restaurovány v 70. letech 20. století. O něco později pak v roce 1986. Naposledy prošly renovací v roce 2006.

Původní evidenční list památky, popisující stav celého kostelního areálu v roce 1967, uvádí:

Socha svatého Floriána má na soklu reliéf svatého Augustina. Světec je zobrazen v klidném postoji, v levé ruce drží korouhev, pravou vylévá vodu na dům. 2. polovina 19. století.

Aktuálnější popis nabízí Památkový katalog:

Na barokním soklu s volutami a reliéfní výzdobou stojí dosti staticky provedená socha sv. Floriána z první poloviny 19. století. Světec ve zbroji římského vojáka pravou rukou lije vodu na velký hořící dům, levá ruka drží prapor se zlacenou žerdí.

Series Navigation<< Socha rudoarmějce na Václavském náměstí v LovosicíchSocha svaté Barbory u kostela svatého Václava v Lovosicích >>
Tagy