weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého za kostelem sv. Václava ve Šluknově

Na místě bývalého hřbitova severně od kostela sv. Václava ve Šluknově stojí na nepůvodních místech trojice soch. Uprostřed je to sv. Jan Nepomucký.

Sochy sem byly postupně přeneseny z původních frekventovaných míst na území města, kde trpěly vlivem škodlivin a otřesům od automobilové dopravy. Všechny jsou součástí kulturní památky – areálu kostela, ale mají každá vlastní záznam v Památkovém katalogu:

Pískovcová socha z roku 1723 světce oděného v rouchu se zřasenou draperií, biretem na hlavě a v rukou držícího krucifix je umístěna na hranolovitém podstavci s profilovanou hlavicí i patkou a s nápisovým polem na přední straně.

Záznam obsahuje odkaz na restaurování sochy v roce 1985, které provedli restaurátoři J. Vitvar a Petr Vitvar, a na restaurování z roku 2009, které provedli restaurátoři Michael Bílek, Štěpán Bílek a Jan Kubrický.

Info je na můj vkus skoupé – není citován nápis z přední strany z kartuše, v němž je jasně vidět chornogram. Necituje ho ani (tehdy ještě) Nataša Brejchová-Steinová ve své knize Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku. Ale uvádí na stranách 77 a 78 jiné podrobnosti:

Nepomuk se postavil na ochranu Šluknova s doprovodem. Spolu se svatým Antonínem Paduánským hlídali kousek od náměstí můstek při silnici na Velký Šenov. Kdy obsadily své posty a kdo je jejich autorem bohužel není známo. Srovnání se sochami z nejbližšího okolí ale napovídá, že buď šlo o Josefa Kleina, autora místního trojičního sloupu, na němž je také sv. Jan, nebo si sochu ze sloupu vzal za předlohu sochař Christian Riedel.Pro obě hypotézy by se na „můstkovém“ Jánu, co se v našem století přestěhoval za kostel sv. Václava, dalo nalézt dostatek „důkazů“. Ale prameny k tomu neřeknou ani muk.

Series Navigation<< Socha svatého Prokopa za kostelem svatého Václava ve ŠluknověSocha sv. Vojtěcha za kostelem sv. Václava ve Šluknově >>
Tagy