weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Kunraticích u Cvikova

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého stojí uprostřed obce na mostě přes říčku Svitávku.

Obecní nástěnka o soše poskytuje alespoň nějaké základní informace:

DSC_2975.JPG

Původně polychromovaná socha pochází z přelomu 18. a 19. století. Plastiku nechal osadit jistý Josef Lichr, na něhož odkazuje nápis na zadní straně sokul – „Diese Statue lies im Jahr 1802 errichten Joseph Lichr, Fleischlan Ermeister von hier“.

V roce 1992 proběhla oprava mostu po jeho poškození jarní vodou. Mostní pilíř byl opraven, hrozilo zřícení plastiky do potoka. Socha byla při této příležitosti restaurována, byly odstraněny zbytky olejové barvy a opraveny trhliny ve spodní čísti drapérie, které vznikly roztahováním korodujících vnitřních železných čepů.

Plastika českého světce je jednou z nejcennějších památek obce Kunratice.

Památkový katalog je nezvykle skoupý na informace ->

Pozdně barokní pískovcová skulptura sv. Jana Nepomuckého z roku 1802 je osazena na masivním soklu na prostředním pilíři mostu přes říčku Svitávku ve středu obce. Projímaný sokl s volutami a odstupněnou segmentovou římsou nese devoční a dedikační nápis.

A pár podrobností na webu NPU ->

Hranolový sokl s volutovými nárožími, v bocích vyžlabený, ukončený rozšířenou profilovanou prohnutou římsou. Na soklu plastika v životní velikosti, tradiční oděv, v pravé ruce kricifix, levá na prsou, biret, kolem hlavy svatozář s hvězdami.

DSC_2974.JPG

DSC_2977.JPG

DSC_2978.JPG

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého v Janově nad NisouSocha archanděla Michaela v Nejdku >>
Tagy