weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Kunraticích u Cvikova

This entry is part 493 of 513 in the series Sochy, skulptury, statue, mozaiky, reliéfy, památníky

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého stojí uprostřed obce na mostě přes říčku Svitávku.

Obecní nástěnka o soše poskytuje alespoň nějaké základní informace:

DSC_2975.JPG

Původně polychromovaná socha pochází z přelomu 18. a 19. století. Plastiku nechal osadit jistý Josef Lichr, na něhož odkazuje nápis na zadní straně sokul – „Diese Statue lies im Jahr 1802 errichten Joseph Lichr, Fleischlan Ermeister von hier“.

V roce 1992 proběhla oprava mostu po jeho poškození jarní vodou. Mostní pilíř byl opraven, hrozilo zřícení plastiky do potoka. Socha byla při této příležitosti restaurována, byly odstraněny zbytky olejové barvy a opraveny trhliny ve spodní čísti drapérie, které vznikly roztahováním korodujících vnitřních železných čepů.

Plastika českého světce je jednou z nejcennějších památek obce Kunratice.

Památkový katalog je nezvykle skoupý na informace ->

Pozdně barokní pískovcová skulptura sv. Jana Nepomuckého z roku 1802 je osazena na masivním soklu na prostředním pilíři mostu přes říčku Svitávku ve středu obce. Projímaný sokl s volutami a odstupněnou segmentovou římsou nese devoční a dedikační nápis.

A pár podrobností na webu NPU ->

Hranolový sokl s volutovými nárožími, v bocích vyžlabený, ukončený rozšířenou profilovanou prohnutou římsou. Na soklu plastika v životní velikosti, tradiční oděv, v pravé ruce kricifix, levá na prsou, biret, kolem hlavy svatozář s hvězdami.

DSC_2974.JPG

DSC_2977.JPG

DSC_2978.JPG

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého v Janově nad NisouSocha archanděla Michaela v Nejdku >>
Tagy