weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého na kamenném mostě přes Smědou v Hejnicích

V ulici Klášterní na památkově chráněném kamenném mostě přes říčku Smědou v Hejnicích stojí socha svatého Jana Nepomuckého.
Vzhledem k tomu, že předmětem ochrany je celý most, o soše samotné toho najít příliš nelze. Navíc je na nepůvodním místě  – „Na most byla v 90. letech 20. století umístěna socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1722„.

Sdílnější je Památkový katalog:

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1727 stávala u blízkého zaniklého rybníka, následně byla přemístěna ke klášteru a od roku 1993 stojí na mostě. Světec znázorněný v kontrapostu pravé nohy je oděn v kanovnickém rouchu. Hlavu naklání k levému rameni a paži, ve které drží krucifix. V nápisovém poli na jižní straně soklu čteme tesaný nápis s chronogramem: PRO/VENERATÎ// / ONE SANCTÎ / ÎOANNÎS NEPO// / MVCENÎC / STATVA EREC// / TA ET POSÎTA / EST â CLÎENTE / ET CVLTORE. / C: K.“.

V encyklopedii Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji je uvedeno:

Series Navigation<< Pomník prince Karla v bývalém zámeckém parku u Lázní LibverdaSochy na vyhlídce Hejnické Madony u hřbitova v Lázních Libverda >>
Tagy