weby pro nejsevernější čechy

Reliéf se svatým Jiřím (znak města) na Městském úřadě Třebenice

Na fasádě Městského úřadu v Třebenicích nad vstupem je umístěn reliéf s motivem městského znaku.

Podle popisu na městském webu se nejedná o přesnou podobu znaku, jen motiv na reliéfu je shodný:

Městský znak má štít renesančního typu, je v okrajích vykrojený, není již ochranou před zbraněmi, ale ozdobou. Tento druh znaku se používal v 16. – 17. století. Historie vzniku městského znaku je zajímavá. Město patřilo ke klášteru Sv. Jiří na pražském hradě. Ten je nejstarší ze všech českých klášterů. Byl založen knížetem Boleslavem II. roku 973. Jeho představená měla titul princezny. Znakem kláštera, který byl dost složitý a bohatý, byl i symbol křesťanských rytířů, Sv. Jiří na koni. Za husitských válek zastavil císař Zikmund, jemuž se nedostávalo peněz na válčení, Třebenice šlechtici Janu Kaplíři ze Sulevic, pánu na Košťálově. Zástava byla s podmínkou, že je Kaplíř může užívat tak dlouho, dokud by je klášter nebo sám císař nevyplatil. Přímluvou Kaplířovou byly Třebenice povýšeny 5. října 1423 na město. V panovnické listině byla Třebenicím potvrzena samospráva s dvanácti konšely a uděleno právo používat městského znaku a pečetě. Jde o pátý známý případ udělení městského znaku v Čechách a na Moravě! Mohlo se pečetit červeným voskem, což byl znak hrdelního práva. Roku 1433 byly založeny nové, nákladné městské knihy. Z nich se zachovala do dnešních dnů kniha gruntovní.

Samotný znak představuje opěšalého svatého Jiří, který bojuje s drakem. Znak je dynamický, plný pohybu a děje. Nejstarší vyobrazení znaku je v třebenickém graduálu. Znak je v kaplířovských barvách, což jsou modrá, stříbrná a červená.

Bohužel o samotném reliéfu nade dveřmi úřadu se mi nepodařilo najít nikde ani zmínku.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého na Havlíčkově náměstí v TřebenicíchSocha svatého Antonína Paduánského u rybníka v Dlažkovické ulici v Třebenicích >>
Tagy