weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Jiřího Herolda na domě čp. 81 v ulici Vysoká v Rakovníku

Na západním konci Husova náměstí v Rakovníku odbočuje ulice Vysoká, hned na prvním domě čp. 81 je vysoko na fasádě pamětní deska Jiřího Herolda.

Pamětní deska zhotovena z iniciativy kruhu přátel mistra Jiřího Herolda v roce 14. 4. 1935. Podobu desky navrhl sochař Josef Fojtík. Umístěna na rodném domě významného violisty, člena českého kvarteta Jiřího Herolda (1875-1934).

Podrobněji:

Dům U Zlatého jelínka na nároží ulic Palackého a Vysoké. Patrový, původně gotický, v přízemí barokní s klasicistní přestavbou. Podle dnes již neexistujícího domovního znamení získal dům název U Zlatého jelínka, podle majitelů pak Heroldovský dům. Nejstarším známým majitelem byl Hanuš Luženský z Lužné. Od 15. stol. ve dvoře pivovar, z té doby zachovány gotické pivovarské sklepy pod domem a sladovna ve dvoře. Přímí i nepřímí potomci Hanuše Luženského vlastnili dům do r. 1519, tehdy jej Burian Chodour z Lokte prodal i s pivovarem Jindřichu Lhotskému na Senci. V majetku zemanů ze Sence dům do konce 16. stol. Pivovar měnil majitele častěji, od počátku 17. stol. se rychle měnili i majitelé domu. V r. 1717 jej koupil Jan Herold ze Stoda. Příslušníci šlechtického rodu Heroldů patřili k propagátorům kultury v Rakovníce, proslulá byla obrozenecká Heroldova vinárna, kam chodili často i spisovatelé Zikmund Winter a Alois Jirásek. V domě se narodil slavný český violista Jiří Herold. Ve sklepích Heroldovského domu probíhala vodoteč; dodnes část sklepa vydlážděna oblázky, středem vede žlábek ohraničený cihlami. Vodoteč procházela třemi ulicemi; spojovala domy v nich, začínala na horním konci Vysoké ulice u městských bran a ústila vpravo od Lubenské brány do hradebního příkopu. V l. 1990-1996 obnovena fasáda domu a střecha, zbytky středověkého pivovaru zbourány.

Series Navigation<< Pamětní deska Sixta z Ottersdorfu na radnici na Husově náměstí v RakovníkuPamětní deska Zikmunda Wintera na gymnáziu na Žižkově náměstí v Rakovníku >>
Tagy