weby pro nejsevernější čechy

Sousoší Čtvero ročních období na Dvořákově náměstí v Kralupech nad Vltavou

Uprostřed Dvořákova náměstí mezi ulicemi Jana Palacha, Čechova, Vrchlického a Dvořákova proti budově Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomická stojí sousoší Čtvero ročních období.
Weby věnující se městu jsou stručné a shodné:

Sousoší dala postavit kralupská spořitelna v r. 1930. Znázorňuje čtyři ženy, symbolizující jaro, léto, podzim a zimu. Autorem je Jan Straka. Původně byla v podstavci sousoší meteorologická stanice, při bombardování v r. 1945 byla zničena a už neobnovena.

Přitom zde umístěná informační tabule je mnohem podrobnější:

Po dostavbě a otevření moderního kralupského gymnázia A. Dvořáka v roce 1930 byl místní profesor akademický sochař Jan Straka požádán o umělecké dotvoření plochy před školou. Umístil proto na meteorologický kiosek postavený na okraji vznikajícího parku sousoší.

Profesor Jan Straka byl žákem slavného sochaře a tvůrce jezdecké sochy svatého Václava na Václavském náměstí v Praze Josefa Václava Myslbeka a spolupracovníkem sochaře Stanislava Suchardy. Je známý jako autor mnoha soch. Vytvořil např. sochu Petra Chelčického, Jana Husa a jako člen církve českobratrské i kamenný znak této církve. Kralupy se mohou pochlubit více uměleckými díly profesora Straky. Podle jeho návrhu byly zhotoveny z bílého mramoru také reliéfy na budově České spořitelny v Husově ulici.

Jednalo se o alegorie představující průmysl, pilnost obchod, šetrnost a zemědělství. Na arkýři spořitelny můžeme též vidět v bílém mramoru provedený znak města Kralup nad Vltavou – rovněž od profesora Straky.

Nejznámější je ale bronzová socha Raněného umístěná na počest padlým vojákům první světové války. Stojí za kralupským kostelem a podle návrhu prof. Straky ji odlila mikovická slévárna Ladislava Červenky.

Moderně řešený meteorologický kiosek byl prosklený a obložený černým mramorem. Byl postaven s finančním přispěním městské spořitelny, která podporovala snahy o zkrášlení města Kralup. V kiosku byly základní meteorologické přístroje pro měření teploty, tlaku, vlhkosti a to jak měřící, tak registrační, které zaznamenávaly údaje na papír. Údržbu měl na starosti školník gymnázia. Nad kioskem stál čtverhranný sloup s hodinami zakončený sousoším. V době svého vzniku se těšil velké pozornosti a zájem ze strany veřejnosti.

Sousoší na vrcholu kiosku představuje alegorii čtvera ročních období, která symbolizují čtyři ženy a je orientováno do čtyřech světových stran. Jaro jako začátek života představuje mladá žena s věncem na hlavě a beránkem u nohou. Léto je žena se snopem klasů a košem ovoce, podzim představuje žena lovkyně napínající kuši s malým kolouchem u nohou a konečně zima je symbolizována starou ženou opřenou o silnou hůl. Nad hlavami žen je zeměkoule jako symbol věčného života.

Konec meteorologického kiosku a také konec života mnoha lidí z jeho okolí znamenal 22. březen 1945. Kralupy napadlo 124 amerických těžkých bombardovacích letadel B-24 patnácté americké letecké armády a shodilo svůj smrtonosný náklad bomb na město. Jedna pětisetliberní bomba dopadla těsně vedle kiosku, který se zřítil do kráteru. Vrcholové sousoší, které spadlo do hlíny, však neutrpělo vážnější poškození.

Meteorologický kiosek již po válce nebyl obnoven, ale samotné sousoší bylo umístěno na nový kamenný podstavec do středu zatravněné plochy parku. V roce 2009 bylo sousoší restaurátorem důkladně očištěno, opraveno a chybějící díly byly doplněny. Jedna z částí, která musela být podle fotodokumentace znovu vymodelována, byla například ruka dívky, představující léto. Vzhledem k tomu, že fotografiích válkou strženého sousoší je ruka dobře viditelná, její odlomení nelze připisovat následkům bombardování, ale pozdějšímu vandalství.

Series Navigation<< Busta Antonína Dvořáka v ulici Jana Palacha v Kralupech nad VltavouPlastika Plamen v ulici Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou >>
Tagy