weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u zámku v Roztokách u Prahy

U zámku v Roztokách u Prahy, vlevo před můstkem přes zámecký příkop, stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je součástí kulturní památky „Zámek“, tudíž se o ní nedá nic najít, v Památkovém katalogu je jen zmíněna její existence. V Původním evidenčním listu památky je nejprve poznámka, že socha sem byla přemístěna ze Statenic, v dalším je pak alespoň stručný popis:

Na hranolovitém soklu pískovcové sousoší světce v kanovnickém rouchu (biret drží v pravé ruce), který levou rukou podpírá kříž nesený andílkem. Andílek stojí na naznačených oblacích, za hošíkem s chleby.

Ve Statenicích dnes stojí kopie sochy.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého mezi domy ev. č. 66 a 55 v Nových KřečanechSocha sv. Antonína Paduánského u domu 62 ve Starých Křečanech >>
Tagy