weby pro nejsevernější čechy

Socha Persea v zámecké zahradě v Liběchově

Součástí zámecké zahrady v Liběchově byla nejen parková úprava, ale i bohatá sochařská výzdoba, z níž toho moc nezbylo. Jednou z dochovaných soch je Perseus.

Zámek je sice kulturní památkou, sochy jsou ale jen zmíněny jako součást areálu bez bližších podrobností:

V parteru sochy od M. B. Brauna – Perseus, Zeus, Hermés, Heraklés, Afrodíté, z 20. let 18. stol.

V jednom z původních evidenčních listů památky je pouze tato socha připisována Braunovi (cca 1725), ostatní sochy jsou údajně dílem neznámého autora

Část soch ze seznamu je „ztracených“. Dále jsou evidovány ještě sochy jiných autorů. Což je ale bohužel asi tak všechno, co se dá dozvědět. Žádné detaily, žádné podrobnosti…

Na vysokém soklu v ose zahrady naproti zámku stojí mýtický hrdina u pařezu, s nakročenou pravou nahou a tělem vytočeným do strany. Ve zdvižené levé ruce třímá useknutou hlavu Medúzy, od níž odvrací hlavu směrem vpravo. Přes zdviženou levou ruku, záda, pravou ruku až do klína se táhne bohatě řasená draperie. V pravici svírá v dlani držadlo, zřejmě od chybějícího štítu.

Series Navigation<< Socha Herma v zámecké zahradě v LiběchověSocha Hérakla (Herkula) v zámecké zahradě v Liběchově >>
Tagy