weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v zámeckém parku v Hoříně

V Hoříně za plotem zámku u cesty, vedoucí mezi zámek a základní školou k rameni Labe k bývalému zámeckému mlýnu, stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou:

Barokní socha z roku 1725 stojící před zámkem, zobrazující světce surfujícího na rybě.

Socha stojí na pravé straně zeleného pruhu před zámkem, obrácená čelem k jihu jako protějšek sochy sv. Anny. Pískovcová socha je umístěna na profilovaném hranolovém podstavci vysokém cca 1m. Vousatá postava v mírně podživotní velikosti je oděna v kanovnickém rouchu, na hlavě má biret, na krku má kamenný kříž, v pravé ruce drží kovový kříž a levou si přidržuje knihu a palmovou ratolest. Kolem hlavy má umístěnu svatozář s hvězdami. Postava stojí na pravé noze a levou má opřenou o velkou rybu. Zezadu je na lemu roucha vytesáno jméno Brokof a na čele soklu je nápis „1725 7.Maji“

Velmi kvalitní barokní skulptura stejného zasvěcení jako blízký zámecký kostel.

Socha není v příliš dobrém stavu, stejně jako zámek, který jí tvoří pozadí. Sokl sice vypadá opravovaný, ale světec samotný zarůstá mechy a lišejníky a povrch se začíná drolit. Zobrazení svatého Jana pro mne velmi netypické, nepamatuji, že bych ho někdy viděl s rybou, natož na ní „surfovat“.

Původní evidenční list památky:

1969 – Socha sv. Jana Nepomuckého před zámkem. Na profilovaném podstavci stojící socha světce. Váha těla spočívá na pravé noze, levá pokrčena spočívá na hlavě ryby. Hlava natočena k pravému rameni. V pravé ruce mírně zvednuté drží kříž, levou rukou přidržuje knihu a palmovou ratolest. Světec je oděn kanovnickým rouchem, na hlavě má biret. Na prsou veliký kříž. Vzadu na lemu roucha vytesáno jméno Brokof, vpředu na soklu letopočet 1725 7. Maji. Uražen palec pravé ruky, jinak v dobrém stavu. Okolí zarostlé křovisky.

Series Navigation<< Pamětní deska povodně 2002 na kapli v BrozánkáchSocha svaté Anny u základní školy v Hoříně >>
Tagy