weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Vavřince v Novém Bydžově

Jediným samostatně památkově evidovaným sochařským dílem v parčíku u kostela sv. Vavřince v Novém Bydžově je socha sv. Jana Nepomuckého, která je tu však velmi krátkou dobu.

Osudy sochy jsou popsány na městském webu:

Socha u kostela Sv. Vavřince se na tomto místě nachází teprve po dokončeném restaurování, které bylo započato roku 1991. Původní umístění bylo v Hradební ulici na Svatojánském plácku, kde však roku 1983 došlo k poškození a socha byla na řadu let uložena.

Postava světce je zachycena s rochetou a biretem na hlavě, nemá svatozář. V rukou drží krucifix s vyobrazením Krista.

Na podstavci se dochoval latinský nápis: „EX / VOTO“ („Ze slibu“). Dále „G : A : N : “, což pravděpodobně označuje donátora sochy a pod iniciálami datum vysvěcení sochy: „A : 1749 / DNE 12 JU / NII“.

Podrobnější popis samotné sochy doplňuje Památkový katalog:

Na ploché pískovcové základně s okosenými hranami stojí poměrně vysoký postament půdorysně ve tvaru oktogonu. Pata postamentu třikrát odstupňovaná, střední část v podobě vázy či kalicha s kanelováním, završen je čtyřikrát odstupňovanou římsou. Na ní stojí kónický pilíř završený odstupňovanou profilovanou římsou, u paty a pod římsou s výraznými volutami.

Na čelní stěně pilíře pod římsou čabraka, pod ní pasparta s nápisem EX / VOTO / S: A: N: / A 1749 / dne 12IU / NIJ. Na zadní stěně pilíře nápis OBNOVENO 1926, jinak zadní stěna pilíře i postamentu hladká bez výzdoby.

Na vrcholu římsy na čelní stěně rokaj, na bočních stěnách na horních volutových ramenech střapce v podobě liliových květů. Socha v mírně podživotní velikosti, stojí v kontrapostu s těžištěm na levé noze, pravá pokrčená a vykročená.Pravá ruka pokrčená, ve výši prsou drží v náručí krucifix s dříkem položeným na břiše, kde jej přidržuje levou rukou.Hlava světce nakloněna doprava a mírně skloněna, pohled sklopený. Světec je oděn v typickém oděvu – zvrásněná klerika s květovanou rochetou a almucí přehozenou přes ruku držící krucifix, na hlavě biret.

Dále je v Památkovém katalogu odkaz na restaurátorskou dokumentaci Zdeňka Fučíka z roku 1991 a restaurátorskou zprávu Kateřiny Čihákové Myškové z roku 2009. Původní dokumentační list popisuje sochu ještě na výše uvedeném Svatojánském plácku (je v něm uvedeno, že velmi kvalitní sochu zřejmě vytvořil některý z následovníku Matyáše Brauna).

Series Navigation<< Sousoší Kalvárie u kostela sv. Vavřince v Novém BydžověSocha Panny Marie Matky Svatohorské u kostela sv. Vavřince v Novém Bydžově >>
Tagy