weby pro nejsevernější čechy

Socha Piety v Chrastné

V osadě Chrastná, která je částí obce Vlastislav v okrese Litoměřice,  stojí v mírné zatáčce u zvonice sousoší Piety.

Statue, umístěná na mohutném podstavci a přes jeho výšku nepovažovaná mou oblíbenou encyklopedií za sloup, je kulturní památkou:

Hodnotné dílo barokního sochařství 18. století s horní skupinou Panny Marie s Kristem v klíně je postaveno na bohatém volutovém podstavci, který je na čelní straně zdoben reliéfem zachycujícím nepříliš často zobrazovanou sv. Valpurgu. Kvalitní příklad barokního regionálního sochařství z doby okolo roku 1730, které použitím ojedinělého zobrazení legendy s hadem zapadá do místních tradic – cest do poutního místa v Bohosudově.

Zda je na reliéfu opravdu svatá Valpurga (Walburga) je otázka. Na reliéfu je postava, která sice má kolem ruky omotaného hada, a wiki uvádí, že „socha v černé kutně s holí abatyše ovinutou hadem jako symbolem zdraví stávala v lékárnách, někdy držela v ruce klíč od lékárny„. Jenže světice v téže ruce drží obilí, přes rameno úvazek plný dalšího obilí a v druhé ruce srp. O takových atributech u Valburgy ani slovo, ty se vyskytují u svaté Notburgy, ale ta zase nemá nic společného s hadem. Zde nebo zde jsou sice u Valburgy mezi atributy uvedené klasy, ale bez jakéhokoli vysvětlení. V kartuši nad světicí je barvou zřejmě napsaný letopočet. Ale čas ho natolik poškodil, že zatímco já na začátku vidím římské M, dcera vidí ve skvrnách číslicemi napsané 1885 – což ovšem neodpovídá památkářské dataci kolem roku 1730.

Socha je chráněna od 26. 4. 2001, takže bohužel absentuje evidenční list, v němž většinou bývá podrobnější popis.

Mezi info, které o soše google umí najít, je zpráva v tisku (Litoměřický Deník) o jejích opravách:

9. 10. 2008: Poškozené sousoší Panny Marie s Ježíšem z osady Chrastná u Vlastislavi musí být ještě do konce tohoto roku restaurováno. Jeho statické podloží bylo narušeno a socha se vychýlila na stranu. Vandalové jí urazili část hlavy, poškozené jsou reliéfní vlisy i výzdoba. Kámen musí být ošetřen tak, aby do něj neprosakovala voda. Kvůli chladnému počasí byl tři a půl metru vysoký objekt z pískovce včera pomocí jeřábu rozebrán a převezen do pražského ateliéru akademického sochaře Pavla Miky. „Je to kvalitní vesnické baroko, které se málokde zachovalo. Autor zatím nebyl určen,“ řekl restaurátor.

Další upřesnění:

Na opravu barokního sousoší Piety v Chrastné (osada je místní částí obce Vlastislav) bylo uvolněno 258 tisíc korun; na soše se podepsali vandalové – urazili jí část hlavy a narušeno bylo i statické podloží sousoší P. Marie s Ježíšem. Socha byla 9. října pomocí jeřábu rozebrána a odvezena do pražského ateliéru restaurátora, akademického sochaře Pavla Miky; opravena by měla být do konce roku 2008.

Series Navigation<< Pamětní deska Josefu Vohradskému na základní škole J. Vohradského v ulici Tomáše Garrigue Masaryka v ŠluknověPamětní deska T. G. Masaryka na Mateřské škole ve Vchynicích >>
Tagy