weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Josefa v Dvořákově ulici ve Šluknově

This entry is part 12 of 243 in the series Sochy, skulptury, statue, kašny

Na křížení ulic Dvořákovy a Přemyslovy (podle některých zdrojů Kaiserswaldské předměstí) ve Šluknově směrem z města socha sv. Josefa.

Jedná se o kulturní památku, má tedy záznam v Památkovém katalogu:

Pískovcová plastika světce s Ježíškem v náručí a držícího lilii pochází z 1. poloviny 18. století. Stojí v kontrapostu na odstupňovaném hranolovém soklu s římsovou hlavicí, ozdobeném kartušemi.

Záznam obsahuje informaci o restaurátorské zprávě z roku 2002, kterou sepsal Michael Bílek. Při pohledu na sochu se ale ani nechce věřit. Je docela ošuntělá, porostlá mechy a lišejníky, po popisované lilii zbyl jen kovový osten v pravé ruce sv. Josefa a jeho svatozář má namále.

Původní evidenční list památky je o něco podrobnější:

Na odstupňovaném hranolovém soklu s římsovou lavicí segmentově vyklenutou v čelní stěně, s kartušemi ve stěnách, vztyčena socha sv. Josefa s Jezžíškem v levém náručí. V pravé ruce drží lilii. Draperie členěna v mohutných záhybech. Provedeno v pískovci.

Ale ani ten neobsahuje přepis nápisu z kartuše na čelní straně sloupu, přitom je v něm patrný chronogram. Bohužel jsem fotografie nepořídil v dostatečné kvalitě na to, abych z nich nápis a letopočet rozklíčoval.

Series Navigation<< Socha sv. Františka z Assisi v ulici Svatopluka Čecha ve ŠluknověSocha sv. Antonína Paduánského na ulici T. G. Masaryka ve Šluknově >>
Tagy