weby pro nejsevernější čechy

Pomník Františka Antonína Bernarda ve Starých Křečanech

Od roku 2019 je ve Starých Křečanech naproti kostelu sv. Jana Nepomuckého mezi farou a obecním úřadem k vidění pomník zdejšího rodáka Františka Antonína Bernarda.

Mezi dvěma smrky na vydlážděném plácku kamenný obelisk, v jehož horní části je zlatě zbarvená cedule s portrétem a nápisem:

č. RAF 787543/10209
rodák
František Antonín Bernard
23. 7. 1914 – Staré Křečany čp. 284
17. 6. 1980 – Nový Zéland
stíhací pilot čsl. jednotek RAF
ve Velké Británii
držitel 16 válečných vyznamenání
ČEST JEHO PAMÁTCE!
U příležitosti 105. výročí narození věnoval dne 8. května 2019 spolek Alt Ehrenberg, z.s.

V obecním zpravodaji o něm vyšel článek:

Pomník se dostal do databáze Spolku pro vojenská pietní místa.

Series Navigation<< Pomník Eduarda Štorcha v OstroměřiMenhir duchovní očisty u Janovky >>
Tagy