weby pro nejsevernější čechy

Pomník Františka Antonína Bernarda ve Starých Křečanech

This entry is part 51 of 357 in the series Sochy, skulptury, statue, kašny, památníky, kříže

Od roku 2019 je ve Starých Křečanech naproti kostelu sv. Jana Nepomuckého mezi farou a obecním úřadem k vidění pomník zdejšího rodáka Františka Antonína Bernarda.

Mezi dvěma smrky na vydlážděném plácku kamenný obelisk, v jehož horní části je zlatě zbarvená cedule s portrétem a nápisem:

č. RAF 787543/10209
rodák
František Antonín Bernard
23. 7. 1914 – Staré Křečany čp. 284
17. 6. 1980 – Nový Zéland
stíhací pilot čsl. jednotek RAF
ve Velké Británii
držitel 16 válečných vyznamenání
ČEST JEHO PAMÁTCE!
U příležitosti 105. výročí narození věnoval dne 8. května 2019 spolek Alt Ehrenberg, z.s.

V obecním zpravodaji o něm vyšel článek:

Series Navigation<< Kříž naproti domu 248 ve Starých KřečanechKříž na lesní cestě pod Hrazeným >>
Tagy