weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého u benediktinského kláštera v Rajhradě

Na travnatém nádvoří před areálem benediktinského kláštera v Rajhradě je umístěn soubor několika soch. Jednou z nich je sv. Jan Nepomucký.

Socha se nachází na nepůvodním místě, patří totiž do souboru skulptur, které původně zdobily od roku 1761 nedaleký kamenný most přes Svratku a byly postupně přeneseny na klášterní nádvoří do blízkosti chrámu sv. Petra a Pavla. Socha je kulturní památkou:

Kvalitní barokní skulptura (1761?) od předního brněnského sochaře pozdního baroka Jana Adama Nesmana, která je součástí souboru plastik tvořících špalír kolem přístupové cesty k jádru kláštera, představuje hodnotnou umělecko-historickou památku vizuálně působivě doplňující prostředí areálu benediktinského kláštera.

O soše samotné se v Památkovém katalogu člověk vlastně nic nedozví. Podstavec zřejmě není původní, vypadá slohově jinak a podstatně mladší, než socha sama. Nicméně je stejný jako podstavec nedalekého sv. Karla Boromejského, který byl původně zřejmě sv. Bonaventurou. Zobrazení sv. Jana Nepomuckého je tradiční – svatozář s pěti hvězdami, kříž opřený o levé předloktí přidržovaný pravou rukou, klasické oblečení, hlava pokrytá biretem mírně skloněná ke Kristovi na kříži v náručí.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého u Dolního TýnceSocha sv. Karla Boromejského u benediktinského kláštera v Rajhradě >>
Tagy