weby pro nejsevernější čechy

Pomník Friedricha Schillera u hřbitova ve Šluknově

U pěšiny, které vede z Křečanské ulice pod křížovou cestou ke hřbitovu ve Šluknově, stojí kamenný pomník Friedricha Schillera.

Schillerových pomníků vzniklo v německy mluvících regionech spousty. O tomhle se ale nedá vygooglit nic jiného, než že tu je. Nepředpokládám, že by pomník přežil v době po válce bez úhony, nejspíš se dočkal obnovy v rámci rekonstrukce celého areálu již zmíněné křížové cesty.

Na kamenném monolitu je v horní části kruhový medailon s reliéfem básníka, šikmo vlevo pod ním nápisová deska: Dem Gedenken / Friedrich Schillers / ib Verehrung gewidmet. / Stadtgemeinde Schluckenau. Vpravo přímo na kameni pod sebou 1805 / 1905. Což by znamenalo, že byl pomník zřízen při příležitosti sta let od literátova úmrtí.

Series Navigation<< Lavička u Lvího doupěte nad Kyjovským údolímPamětní kámen horníkům u kostela svatého Vavřince v Chodově >>
Tagy