weby pro nejsevernější čechy

Erb Clam-Gallasů na soklu před Villou Friedland v Lázních Libverda

Před hotelem Villa Friedland v Lázních Libverda stojí v travnaté ploše v prostranství vysypaném kačírkem podstavec, zdobený erbem rodu Clam-Gallasů.
Na nízké odstupňované základně směrem vzhůru se zužující sokl, po užších stranách zdobený nízkým rostlinným reliéfem, na širších stranách erbem. Erb patří rodu Clam-Gallasů, který stojí za vznikem lázní. Znak vznikl spojením gallasovské orlice a zlatého břevna s clamovskou kočkou na stříbrně a černě děleném poli. Uprostřed leží panna držící parohy. Horní strana soklu vypadá, jako kdyby na ní snad někdy něco stálo, ale protože jako obvykle o tomto artefaktu nelze nikde najít jakékoli info, pohybuji se jen v říši dohadů.

Series Navigation<< Pamětní deska MUDr. Johanna Hille (a Antonína Richtera) v Kyjovském údolíSocha svatého Jana Nepomuckého v Jáchymově >>
Tagy