weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého na rozcestí v Kostomlatech pod Milešovkou

Na křižovatce silnic Hlavní, Hřbitovní a Pod Hřištěm v Kostomlatech pod Milešovkou stojí ve svahu před plotem soukromého domu socha svatého Jana Nepomuckého.
Stojí. Chce se mi říct zatím, a je otázka, jak dlouho. Je v katastrofálním stavu a na první pohled to vypadá, že drží pohromadě už jen silou vůle…

Jde nicméně o kulturní památku:

Kvalitní plastika, pocházející z r. 1747, je příkladem barokního sochařství na Teplicku. Hranolový, dvakrát odstupňovaný sokl, se zaoblenými nárožími. Světec v kontrapostu pravé nohy má v pravé ruce biret, v levé ruce drží krucifix.

V původním evidenčním listu památky není nic víc.

Dle záznamu v Památkovém katalogu proběhlo restaurování v roce 1992 (Michael Bílek a Bohumil Zemánek).

Ovšem dnes by člověk neřekl, že nějaké práce proběhly. Základna soklu několikrát příčně prasklá. čelní strana soklu nafouklá, s trhlinou, povrchová vrstva na mnoha místech odpadává, a to i na samotné soše (kus nohy, části obličeje). Ze svatozáře zbyl jen holý kruh, který svatému Janovi visí kolem krku.

Ve svahu v trávě pod vysokou lípou základna soklu (viditelná jen z čelní strany, ostatní zakrývá terén) s odstupňovanou profilovanou lištou na horní hraně. Na ní vlastní tělo soklu s přesahující hlavicí. Na čelní straně plastické obdélné zrcadlo bez nápisu, lemované plastickým dekorem. Vespod vykrojené rohy, na horní straně uprostřed voluty. Boky hladké. Na hlavici stupňovitý  podstavec sochy. Pravá noha (již zčásti chybějící) nakročena vpřed, bohatá draperie, v pravé ruce podél těla drží sejmutý biret, levou rukou před tělem drží svatý Jan krucifix s Kristem.

Series Navigation<< Socha anděla před kaplí svaté Anny v KaňkověErb Hrzánů z Harasova ve hrázní zdi bývalého pivovarského rybníka pod zámkem v Milešově >>
Tagy