weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Floriána na Žerotínově náměstí v Olomouci

Na severní straně Žerotínova náměstí v Olomouci před kostelem svatého Michala stojí mezi stromy socha svatého Floriána.
Socha je kulturní památkou:

Na válcovém soklu, vysokém 84 cm, z maletínského pískovce postavena socha sv. Floriána o velikosti 210 cm. Sv. Florián stojí v kontrapostu levé nohy, oblečen v antické zbroji s přilbicí zdobenou chocholkou. Pravou rukou ukazuje na sošku letícího andílka s džberem vylévajícím vodu. Levou rukou drží praporec. Jeho pohled je upřený do nebe. Na nohou má páskovou obuv s maskou lva pod koleny. Záda jsou krytá rozevlátým řasnatým pláštěm. Podstavec je rozdělen pásy na čtyři pole, v nichž jsou umístěny oválné rolverkové kartuše. Pásy a spodní části polí jsou zdobeny bohatými akantovými listy a střapci. Podstavec je postaven na pravidelném osmistranném pískovcovém schodišti o pěti stupních. Kvalitní samostatná barokní plastika, dotvářející ráz náměstí.

Původní evidenční list památky:

Na válcovitém soklu s volutovými křídly kamenná socha sv. Floriána v životní velikosti. Autorem je Jan Jiří Schauberger, 1728, podstavec tesal Václav Render.

Socha chátrala:

8. listopad 2014 – Barokní sochu svatého Floriána na olomouckém Žerotínově náměstí uvidí návštěvníci města několik měsíců jen v turistickém průvodci. Není totiž v dobrém stavu, a tak ji čeká zdravotní kúra u restaurátorů.

„Budu velice šťastný, když i tato socha – takové srdce náměstíčka – bude zase opravená,“ svěřuje se s úlevou farář z kostela sv. Michala Antonín Basler.

Socha je hned naproti chrámu, a tak ji má denně na očích. Úsměv ho přechází, když vypráví nedávný zážitek:

„Vzpomínám si, jak jsem na schodišti našel ulomenou nohu andílka, který tam drží vědro s vodou. Ale protože to nepatří do majetku farnosti, tak jsem s opravou nemohl nic dělat.“

Zub času na soše pořádně zahlodal, a tak město vypsalo na opravu veřejnou zakázku. Obálky se právě v těchto dnech otevírají, takže za pár týdnů budeme vědět, který z restaurátorů dostane sv. Floriána do rukou.

A práce bude podle mluvčí radnice Radky Štědré požehnaně. Celou sochu totiž budou muset sundat:

„Aby následně byl vyjmut korodovaný středový trn ze sochy. Také budou demontovány prvky podstavce a soklu včetně základny schodů, na nichž socha stojí. Restaurátoři budou kámen čistit, zpevňovat, lepit trhliny v kameni, následně budou sochu barevně retušovat a konzervovat.“

Svatý Florián by měl centrum města před požáry hlídat zase od jara příštího roku. Socha patrona profesí souvisejících s ohněm pochází z 20. let 18. století. Jejím autorem je barokní sochař Jan Jiří Schauberger.

Schodiště a podstavec jsou zase dílem známého olomouckého kameníka Václava Rendera, autora chlouby města – unikátního Sloupu Nejsvětější Trojice i několika olomouckých kašen.

Sv. Floriánovi se stal patronem hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů nebo pekařů – zkrátka všech řemesel, které nějak souvisejí s ohněm.

„Svatý Florián je prvním rakouským mučedníkem. Po mučení, jehož cílem bylo dosáhnout, aby odpadl od víry, bylo toto mučení završeno jeho utopením. Na krk mu byl přivázán mlýnský kámen a vržen do řeky. A protože voda měla tak úzkou souvislost s jeho smrtí, tak byl vzýván jako patron hasičů a všech profesí, které mají co dělat s ohněm,“ vysvětluje Basler.

Socha sv. Floriána se na Žerotínově náměstí v Olomouci objevila právě po jednom velkém požáru.

„Tato část města v roce 1709 prošla strašlivým požárem, kde bylo ohněm stráveno asi 350 domů, kostel sv. Mořice, stejně jako nedávno dokončený kostel svatého archanděla Michaela byl těžce poškozen. A proto jako patrona proti ohni tu asi v roce 1729 postavili tuto sochu,“ přibližuje historii farář.

Od té doby chrání socha sv. Floriána centrum Olomouce před ohněm. Teď na pár měsíců bude mít náhradníka. Odnaproti z kostela sv. Michala hlídá náměstí vitráž s tímto světcem. Skleněného dvojníka pořídil na začátku 19. století předchůdce Antonína Baslera, tehdejší farář Ignác Panák.

Socha prošla restaurováním:

16.2.2015 – Chátrající sochu sv. Floriána na Žerotínově náměstí v Olomouci převezli v podělí do restaurátorské dílny. Péče o památku se v následujících týdnech ujme restaurátor René Tikal, který bude pracovat na podstavci a soklu včetně schodové základny.

Na soše bude také potřeba slepit trhliny v kameni, doplnit chybějící poškozené partie, barevně ji retušovat a konzervovat.

Svatý Florián s by se podle mluvčího olomoucké radnice Michala Folty měl vrátit zpět na Žerotínovo náměstí v srpnu.

„Podle smlouvy je termínem pro dokončení 11. srpen,“ doplnil Folta.

Sv. Florián je patronem profesí souvisejících s ohněm, jeho socha stojí na svatomichalském vršku v centru Olomouce téměř tři století.

Olomouc měla s devastujícími požáry své neblahé a bolestné zkušenosti. Jeden z největších zažila v létě 1709, kdy oheň poničil přes polovinu města včetně tehdy čerstvě dokončeného kostela sv. Michala.

Sochu sv. Floriána si městská rada objednala v roce 1726 u sochaře Jana Jiřího Schaubergera. Původem vídeňský, ale v Olomouci usazený umělec dílo dokončil o dva roky později.

Schodiště a podstavec jsou prací Václava Rendera, který stojí za několika olomouckými kašnami a jehož životním dílem je monumentální Sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí.

Svatý Florián podle legendy sloužil ve 3. století jako důstojník v římském vojsku. Za to, že se odmítl zříci své křesťanské víry, byl svržen do řeky s mlýnským kamenem uvázaným kolem krku.

Mučedník posléze zlidověl jako ochránce proti suchu, ohni, povodním a neúrodě a patron hasičů i kovářů.

Olomoucký sv. Florián je sochařem Schaubergerem zobrazen v duchu tradice jako římský voják, který v jedné ruce drží korouhev a druhou hasí požár. Světce na Žerotínově náměstí doprovází okřídlený andělíček.

Na městském webu:

16. února 2015 – Bez oblíbené barokní sochy světce se bude muset po několik měsíců obejít Žerotínovo náměstí. Plastika svatého Floriána se totiž v těchto dnech přestěhuje do restaurátorské dílny. Na své místo v rohu náměstíčka se vrátí v srpnu letošního roku. Restaurátorské práce bude provádět restaurátor René Tikal.

„Vrcholová socha bude snesena a za účelem vyjmutí korodovaného středového trnu budou demontovány prvky podstavce,“ uvedla Tereza Kociánová z odboru investic olomouckého magistrátu. Demontovány budou v těchto dnech také další části podstavce a soklu včetně schodové základny s následnou rekonstrukcí základu. „Tato krásná barokní socha je ve špatném technickém stavu, kámen je na mnoha místech narušen a v některých partiích části materiálu chybí. Necháváme teď proto tuto hodnotnou památku opravit, aby se v dobrém stavu uchovala i pro příští generace,“ uvedl olomoucký primátor Antonín Staněk.

Restaurátorský proces bude zahrnovat například očištění kamene, biosanaci, odstranění krust, zpevnění kamene opakovanou aplikací dle míry narušení, odstranění nevhodných druhotných tmelů a doplňků, vyjmutí korodovaných trnů a spon, slepení, injektáž a zaplnění trhlin v kameni. Součástí odborných úprav bude také doplnění chybějících poškozených partií, tmelení defektů, rekonstrukce základu, obnova spárování, plastické a barevné retuše a konečně i finální konzervace a hydrofobizace kamene. V srpnu by se socha měla vrátit na místo, které patří v celém centru Olomouce k nejmalebnějším. Podle smlouvy je termínem pro dokončení 11. srpen.

Socha svatého Floriána pochází z roku 1728, jejím autorem byl zkušený olomoucký barokní sochař, malíř a štukatér Jan Jiří Schauberger. Ten byl mimo jiné i tvůrcem slavné Caesarovy kašny.

Návrat sochy:

17. července 2015 – Žerotínovo náměstí v centru Olomouce od včerejšího dne opět zdobí barokní socha svatého Floriána, kterou dělníci v únoru opatrně rozebrali a restaurátoři pak několik měsíců opravovali.

Socha byla v havarijním stavu a začala se rozpadat, nyní by se díky opravě měla obejít bez většího zásahu restaurátorů i více než dvě desítky let. Rekonstrukce sochy stála zhruba 400.000 korun.

Na opravě sochy svatého Floriána od února pracovali dva restaurátoři a přizváni byli také další odborníci, kteří se specializují na stavební práce a osazování schodů. Instalace sochy dnes partě dělníků zabrala několik hodin. „Po osazení sochy ještě musíme provést dokončovací práce, jako je například doplnění chybějících partií, které byly odlomeny,“ řekl akademický sochař a restaurátor René Tikal. Odborníci také zaplní spáry a udělají závěrečnou konzervaci barokní sochy. „Na závěr upravíme dlažbu v okolí, kterou jsme narušili při stavbě základu sochy,“ uvedl Tikal. Pokud se bude o opravenou sochu řádně pečovat, tak další velký zásah restaurátorů bude podle Tikala nutný klidně až za 20 či 25 let. Svatý Florián byl v únoru převezen do 26 kilometrů vzdáleného Vilémova. Restaurátoři sochu očistili a zpevnili a poté opravili injektáží praskliny na jejím povrchu. Na místě, odkud socha pochází, odborníci vykopali nový základ, na který usadili řady schodišťových stupňů do tvaru osmihranu. Po rozebrání a očištění se totiž ukázalo, že některé části jsou z odlišného pískovce a nenavazují na sebe tak, jak by měly. Socha svatého Floriána, která je součástí turistické trasy po významných památkách Olomouce, byla opravena naposledy v 80. letech minulého století. Pochází z roku 1725, kdy ji vytvořil barokní sochař Jan Jiří Schauberger. Socha má chránit centrum města před požáry. Autorem schodiště a podstavce je olomoucký kameník Václav Render, který je podepsán pod stavbou sloupu Nejsvětější Trojice a několika kašen.

Aktuální info:

9. 11. 2022 – Kdo přechází Žerotínovo náměstí u kostela svatého Michala v Olomouci, nemůže ji přehlédnout. O kom je řeč? Malé prostranství zdobí socha patrona hasičů, svatého Floriána. Pojďte společně s Olomouckým Reportem zjistit o této dominantě více.

Socha svatého Floriána má na výšku 210 cm, stojí ovšem ještě na soklu, který je sám vysoký 84 cm. Svou výškou tak dotváří ráz celého náměstí. Světec tady stojí se svými typickými atributy, tedy oblečený v antické zbroji s přilbou. Pravou rukou ukazuje na sošku letícího anděla, který drží džbán vody a vylévá vodu.

Dominanta patří od roku 1958 mezi nemovité kulturní památky. Podstavec sochy pochází z dílny kameníka Václava Rendera, ten je také autorem sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí a nově je po něm pojmenovaný most přes řeku Moravu. Autorem samotné dominanty náměstí je Jan Jiří Schauberger.

Tři století se na soše podepsaly, a tak před sedmi lety prošla kompletní opravou. Na půl roku zmizela z prostranství Žerotínova náměstí, aby se v červenci roku 2015 mohla vrátit v revitalizovaném stavu.

Restaurátor René Tikal sochu vyčistil a opravil některé části. „Bylo narušené podlaží a socha byla staticky vychýlena ze své osy, z toho důvodu jsme ji demontovali a odstěhovali do ateliéru, a tam byly prováděny základní restaurátorské zásahy,“ vysvětlil tehdy Tikal pro Český rozhlas Olomouc.

A proč vlastně Žerotínovo náměstí zdobí tato socha? Podle legendy byl svatý Florián pro svou víru s mlýnským kamenem okolo krku vhozen do řeky. Díky této spojitosti s vodou se stal patronem hasičů. Když v roce 1709 část Olomouce, kde se nyní socha nachází, zasáhl požár, bylo o patronovi, který by následně měl místo hlídat, jasno. Olomoučtí měšťané tak v roce 1725 objednali u sochaře Jana Jiřího Schaubergera právě toto sousoší.

Series Navigation<< Pomník esperanta ve Smetanových sadech v OlomouciPamětní deska Karla Kryla na ulici 1. máje v Olomouci >>
Tagy