weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Floriána v Údlicích

U parčíku kolem kostela Povýšení svatého Kříže v Údlicích stojí u fary socha svatého Floriána.

Patří mezi spoustu artefaktů, o nichž se nedá v podstatě najít vůbec nic, maximálně zmínku, že existuje. Jeden z mála smysluplných textů je na portále Památkový katalog, byť už zastaralý. Říká se v něm:

Světec v kontrapostu (levé nohy) je oblečen jako římský voják. V pravici drží vědro z něhož vytéká voda, levou rukou přidržuje praporec. Původně socha stála na pilíři u domu č. p. 5, dnes je snesena a stojí provizorně nedaleko na zahradě fary č. p. 4.

Přiložená fotodokumentace na citovaném webu ukazuje sochu v žalostném stavu, stojící volně na otlučeném soklu v trávníku.

Malé doplnění lze najít v dalším katalogu NPU ->. Socha je z pískovce a pochází z 1. poloviny 18. století. Na svém původním místě byla součástí vjezdové brány statku.

Jak je ale vidět na aktuálních fotkách, buď socha prošla velmi důkladnou rekonstrukcí (ne ovšem první), nebo snad byla nahrazena kopií, těžko bez dostupných podkladů soudit. Obličej byl zcela setřený, chyběl kus praporce… A celý podstavec je zjevně úplně nový.

Socha svatého Floriana před budovou fary u kostela Povýšení sv. Kříže v Údlicích

Series Navigation<< Socha svaté Barbory v ÚdlicíchSocha sv. Šebestiána v Chodově >>
Tagy