weby pro nejsevernější čechy

Pomník prince Karla v bývalém zámeckém parku u Lázní Libverda

Zcela mimo obvyklé lázeňské vycházkové trasy v Lázních Libverda, u ztrácejících se pěšin bývalého zámeckého parku, mezi stromy na kdysi odpočinkově upraveném plácku stojí torzo pomníku prince Karla.
Nikde žádná směrovka, nikde žádné info – jen jakýsi neznámý dobrodinec na strom připevnil kapsu s namnoženým popisem.

Info se najít dá, wiki uvádí:

Pomník prince Karla stojí v lesoparku u zámku v Lázních Libverdě ve Frýdlantském výběžku na severu České republiky. Má podobu jehlanu stojícího na soklu. Na bočních stranách horní části jsou patrné stopy po pamětních deskách oválného tvaru, jejichž autorem byl Josef Malínský. Pomník připomíná arcivévodu Karla, druhorozeného syna rakouského císaře Leopolda II. a bratra císaře Františka I., který coby vrchní velitel rakouské armády roku 1796 zabránil v bitvě u Ambergu vpádu napoleonových vojsk do Čech. Slavnostní odhalení pomníku se uskutečnilo 31. července 1802. Na začátku 21. století je ovšem zpustlý. Součástí skulptury býval také německý nápis, jenž v překladu zní: On, zachránce Čech, Germanie dárce míru, není oslavován jen tímto kamenem, jemu blahořečí již všechna ústa, jeho ctí každé srdce.

Na dobové fotografii vypadal pomník takto:

Series Navigation<< Pomník zakladatelů lázní v bývalém zámeckém parku u Lázní LibverdaSocha svatého Jana Nepomuckého na kamenném mostě přes Smědou v Hejnicích >>
Tagy