weby pro nejsevernější čechy

Sousoší svatého Jana Nepomuckého na Mírovém náměstí v Netolicích

Na Mírovém náměstí v Netolicích stojí sousoší svatého Jana Nepomuckého.

Jedná se o kulturní památku:

Sousoší sv. Jana Nepomuckého s putti stojí na náměstí v Netolicích, poblíž barokní kašny, pod stromy. Jedná se o klasické zobrazení tohoto světce, doplněné postavičkami putti, které nesou medailony a symboly. Sousoší je datováno do roku 1737 (vysvěceno 1738).

Sousoší sv. Jana Nepomuckého s putti, z pískovce, na konvexně prohnutém soklu na třech stupních. Obvyklý typ sv. Jana, dva putti nesou medailony s rokajovými motivy, jeden na kouli s nápisem drží symboly naděje a lásky.

Jedná se o klasický typ barokního sousoší s obvyklým ztvárněním tohoto světce. Sousoší stojí na významném místě na náměstí, poblíž radnice a barokní kašny, silně se podílí na vzhledu náměstí. Sousoší odpovídá pojetí kulturní památky podle §2 a 42 zákona č.20/87Sb. O státní památkové péči.

Původní evidenční list památky:

Ručně dopsaná poznámka: Na zeměkouli býval nápis „sIs / LVX / et / DVX / NetoLICensIVM“.

Z dalších zdrojů:

Sousoší svatého Jana Nepomuckého se třemi anděly, nesoucími symboly zpovědního tajemství (zrcadla) a víry (krucifix) bylo na netolickém náměstí vysvěceno roku 1738. Chronogram udává datum 1746 (snad rozšíření či oprava). Dílo neznámého sochaře z okolí.

Nejde o jediné zobrazení tohoto světce ve městě, o všech sochách se píše ve Zpravodaji města Netolice 2/2021 ->. O této konkrétní soše se píše:

Poslední připomínku sv. Jana Nepomuckého v Netolicích najdeme na Mírovém náměstí, které zdobí barokní sousoší světce s anděly nacházející se mezi kašnou a budovou radnice. Pod postavou Jana Nepomuckého je zpodobněna trojice andělů. Prostřední anděl drží symboly božských ctností: Víry, Naděje a Lásky. Socha v ceně 351 zlatých a 21 krejcarů byla zhotovena v roce 1738 a v roce 2001 byla v rámci programu regenerace městské památkové zóny restaurována. Latinský nápis SIS LUX A DUX NETOLICENSIUM sděluje přání: Ať světlo netolickým věčně svítí.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého v Budějovické ulici v NetolicíchPamětní deska Otakara Kudrny na budově muzea v Netolicích >>
Tagy