weby pro nejsevernější čechy

Socha Milosrdenství před Kavalírem II v Terezíně

Před areálem Kavalír II. v Terezíně, na trávníku u ulice Pod hradbami, stojí několik barokních soch. Bokem od ústřední dvojice před vstupem vlevo v trávníku stojí socha Milosrdenství.

Památkově chráněná figurální plastika z druhé poloviny 19. století, která byla na současné místo přesunuta z prostoru bývalé posádkové nemocnice.

Socha je kulturní památkou:

Figurální ženská plastika z roku 1872 zahalená látkou s velmi dynamicky řasenou drapérií stojí v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou. Diagonálně je akcent dán na šál přidržovaný pravou rukou, levá opřena v bok. Tvář zdobí bohatý účes.

Alegorické sochy Milosrdenství (?), Hojnosti a Marnivosti jsou v současnosti umístěny v parčíku mezi severním průčelím kavalíru bastionu č. 2 a jižním průčelím Proviantního skladu, kam byla přemístěna z areálu staré nemocnice č.p. 283. Vhodnější by bylo zachovat původní identitu umístění, tedy návrat na původní místo.

Figurální plastika stojí na osmiúhelníkovém podstavci s datem 1872 a dvěma stupni v základně a s profilovanou římsou. Výška architektonického prvku je přibližně 1 m. Ženská postava v pravotočivé nakročené pozici je zahalená látkou. Její výška se pohybuje okolo 2 m. 

Series Navigation<< Socha svatého Floriána u domu čp. 77 v MlékojedechSocha Hojnost před Kavalírem II v Terezíně >>
Tagy