weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela Stětí svatého Jana Křtitele v Libčevsi

Jižně od kostela Stětí svatého Jana Křtitele v Libčevsi ve svahu směrem k ulici K zámku stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Na rozdíl od nedalekého svatého Bernarda však socha není kulturní památkou, tudíž se o ní nedá nic najít.

Socha stojí ve svahu na vydlážděné ploše, ohraničené kamennými obrubníky, a od chodníku ze silnice k ní vedou tři schody ze stejného materiálu jako zmíněné obrubníky (nejspíš žula). V dlažbě nízký sokl s horní římsou, na něm užší kvádr s lištou na horní hraně. Následuje sokl, který má na třech stěnách rytý obrys zrcadla s vykrojenými rohy a na čelní straně plastický rám s obloukem v horní části, v němž je vyryt nápis „SANCTE // IOANNE // NEPOMVCENE // ORA // PRO NOBIS“. Písmo vypadá moderně a neobsahuje žádný chronogram. Na soklu mohutná hlavice, zjevně z jiného materiálu (a nejspíš podstatně starší). Ve spodní části deska, na ní podstavec sochy s projmutou horní částí. Svatý Jan v klasickém zobrazení, kříž s Kristem přidržuje levá ruka na hrudi, pravá opřená o bok přidržuje ratolest. Nad hlavou s biretem svatozář s pěti hvězdami. Socha je tónována v několika odstínech.

Series Navigation<< Socha Piety na návsi ve StarémSocha svatého Bernarda u kostela Stětí svatého Jana Křtitele v Libčevsi >>
Tagy