weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Vlasty Buriana a Karla Vacka na budově Základní školy 5. května v Liberci

Na fasádě Základní školy 5. května v Liberci vpravo od vstupních dveří je umístěna pamětní deska Vlasty Buriana a Karla Vacka.

Na jednom nedatovaném informačním letáku města je zmínka:

S průmyslovou školou sousedí základní škola 5. května, do které chodili známí liberečtí rodáci – herec Vlasta Burian (1891-1962) a hudební skladatel Karel Vacek (1902-1982).

A to je vše, co se mi podařilo najít. Na desce je alespoň částečně informující text „Do této školy chodili liberečtí rodáci / král komiků / Vlasta Burian / v letech 1897-1901 / a / hudební skladatel / Karel Vacek / v letech 1908-1910 / věnovala Česká beseda v roce 1994

O historii budovy zde ->

Neoklasicistní budova čp. 400 – I v Šamánkově ulici byla postavena libereckým stavitelem Hansem Streitem v roce 1873 původně jako Rudolfův chudobinec. Byla zde umístěna také část průmyslové školy (1876) a od roku 1885 první česká veřejná škola, jejíž žáci, mezi nimi i Vlasta Burian a Karel Vacek, používali boční vstup.

Když byl v roce 1899 chudobinec přemístěn do nového vhodnějšího objektu v Zeyerově ulici, převzal budovu učitelský ústav a od té doby slouží pouze školním účelům.

Před postranním vstupem byl 28. 7. 1901 odhalen pomník Josefa Müllera, zakladatele spolku rakouských veteránů v Liberci, od libereckého profesora Emanuela Gerharta. Učitelský ústav měl být v roce 1924 zrušen, ale o rok později dostal povolení otevřít nový první ročník. Existovala při něm čtyřtřídní zkušební škola, kde vykonávali praxi budoucí učitelé a od roku 1919/20 I učitelky.

Roku 1931 tu našla umístění i česká škola pro ženské povolání. Nyní je zde část 3. základní školy. Před hlavním vstupem byla roku 1965 odhalena bysta V. Šamánka st.

(zdroj:R.Karpaš a kolektiv – Kniha o Liberci, 1996)

Series Navigation<< Pomník Václava Šamánka u Základní školy 5. května v Šamánkově ulici v LiberciPamětní deska Ferdinanda Porscheho na budově Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy v Liberci >>
Tagy