weby pro nejsevernější čechy

Socha hraběte Šporka v zámeckém parku ve Valči

V jižní části zámeckého parku ve Valči naproti Teatronu stojí monumentální socha Apoteóza hraběte Šporka.

Jedná se součást památkově chráněného areálu zámku, ovšem v popisu je socha pouze jmenována bez jakýchkoli podrobností. V soupisu dokumentů je pak restaurátorská zpráva z roku 1981, trochu matoucí názvem „restaurování sousoší hraběte Šporka, umístěného původně na zámku Valeč“. Na mapy.cz velestručně:

Pomník hraběte Františka Antonína Šporka (1662–1738) připomíná jeho návštěvu Valče v roce 1733. Autora sochy doporučil sám hrabě.

Zvláštní, že o areálu, právě sochami vyhlášeném, a o těchto sochách v něm umístěných, je nutno hledat jakékoli podrobnější informace s velkou lupou. V předchozím konstatování chybí několik „maličkostí“ – proč byla Šporkova návštěva tak významná, že byla oslavena sochou? Kdo ji nechal postavit a kdy? A kdo je oním doporučeným autorem?

Po detektivním pátrání – zjevně autorem i této sochy je Matyáš Bernard Braun (či s ním pracující jeho synovec Antonín). Na webu zámku lze najít, že se výše zmíněné doporučení Braunům ale moc nevyplatilo:

Podobná sochařská výzdoba je také v Kuksu hraběte Františka Antonína Šporka. Ostatně právě na jeho doporučení se objevila Braunova dílna ve Valči. S valečským pánem se hrabě Špork přátelil, a tak mu mohl jen vřele doporučit svého oblíbeného sochařského mistra. M. B. Braun se svými tovaryši nejprve vytvořil sloup Nejsvětější Trojice, poté se zabývali sochařskou výzdobou parku. Na památku Šporkovy návštěvy ve Valči vzniká pozoruhodné portrétní sochařské dílo znázorňující právě hraběte.

Jen škoda, že se mistr Braun nedožil také finančního ohodnocení své valečské práce. V archivních záznamech se dočítáme, že dne 13. března 1737 při úřadu nejvyššího purkrabí Království českého podává žalobu na hraběte Jana Ferdinanda Kagera z Globenu pro dluh 810 zlatých 54 krejcarů měšťan Nového města pražského sochař Matyáš B. Braun. Tentýž dluh se mimo jiné objevuje ještě po 60 letech v kupní smlouvě mezi hraběnkou Marií Josefou von Limburg-Styrum, která roku 1797 prodává panství c.k. ministrovi Janu Antonínovi hraběti z Pergenu. Jako věřitel výše zmíněné částky za sochařskou výzdobu ve Valči je uváděn Václav Braun.

A k samotné soše:

Apoteóza hraběte Šporka – hrabě se nechal zpodobnit ve svém loveckém kabátci se svatohubertským řádem. Sousoší představuje vidinu blažené smrti, která ho uvede do říše věčné spravedlnosti, kam jej doprovodí Víra, představovaná mladou ženou ve vojenské zbroji.

Podle nenápadné zmínky na výše zmíněném webu i tato socha je jen kopií, stejně jako ostatní, jejichž originály stávaly roky v lapidáriu kláštera v Kladrubech a dnes jsou zpět v nové expozici v bývalé konírně: „V lapidáriu je možno vidět nejen sochy, jejichž kopie jsou k vidění v zámeckém parku … a nakonec již zmíněná socha hraběte Šporka.

Series Navigation<< Socha atleta v zámeckém parku ve ValčiObelisk v zámeckém parku ve Valči >>
Tagy