weby pro nejsevernější čechy

Socha Odpočívajícího Krista na zahradě domu ev.č. 54 v Jiřetíně pod Jedlovou

V místní části Rozhled v Jiřetíně pod Jedlovou na zahradě domu ev.č. 54 stojí socha Odpočívajícího Krista.

Poničená socha na soukromé zahradě je kulturní památkou:

Podle místní kroniky byla původně socha umístěna v areálu kaple sv. Kříže na Křížové hoře v Jiřetíně pod Jedlovou, odkud byla přesunuta nejprve k cestě u domu č.p. 14 a poté k domu č.e. 54.

Pískovcová socha ze 3/4 18. stol. je umístěna na pískovcovém podstavci. Kristus sedí na jednoduchém sedáku, který částečně zakrývá plášť sepnutý na prsou. Levou ruku má položenou na levém koleni, hlavu si podpírá pravou rukou zapřenou o pravé koleno.

Pískovcová socha Odpočívajícího Krista je momentálně dočasně umístěna na soukromém pozemku u domu č.e. 54. Její starší umístění, kam bude socha opět navrácena, je na obecním pozemku před bývalou školou, dnes ubytovnou Slovan. Tato lokalita se nachází přibližně 500 metrů jižně od centra části obce Rozhled. Socha sedícího Krista je umístěna na pískovcovém nízkém prostém hranolovém podstavci. Její sokl se buď nedochoval nebo jeho umístění není známo. Kristus sedí na jednoduchém sedáku, který částečně zakrývá jeho plášť. Nohy jsou na podstavci téměř patami u sebe, ale směrem vzhůru ke kolenům se rozevírají. Plášť, sepnutý na prsou, kryje Kristova záda, levé rameno a pravé rameno s předloktím, pak se v záhybech vlní a lehce vzdouvá podél těla a zakrývá Kristova stehna. Na zádech sochy jsou záhyby pláště pojaty schematičtěji. Levá ruka Krista se v zápěstí dotýkala levého kolena, dnes dlaň s prsty chybí. Pravá ruka se o pravé koleno pravděpodobně opírala loktem, aby si mohl Kristus podepřít hlavu. Celá část ruky od loktu po prsty ovšem chybí. Toto poškození by mohlo souviset s poškozením Kristovy tváře v místech, kde se mohla o ruku opírat. Ježíšova hlava s polodlouhými vlnitými vlasy je mírně nakloněna nad pravé rameno. Tvář je silně poškozena. Chybí trnová koruna, mohla být vyrobena z kovu, případně vložena z dalšího kusu kamene a přichycena pomocí kovových trnů. V lomu kamene na pravé straně hlavy Krista fragmenty kovových prvků v podobě korozivních produktů. Socha je vytesána z hrubozrnného pískovce, případné barevné nátěry se nedochovaly.

Socha i přes výrazné poškození paží a obličeje představuje zajímavou a kvalitní ukázku dobové kamenosochařské produkce. Kvality autora sochy se projevují na jeho pojetí vyčerpaného těla Ježíše Krista – na hrudi vystupují žebra, tělo je skleslé, hlava skloněná (před poškozením pravděpodobně opírající se o ruku), břišní svalstvo povolené. Draperie pláště je složitě zprohýbaná.

Socha je dle Památkového katalogu chráněna od 15. 4. 2014. Asi tedy citovaný text pochází z té doby – ovšem zjevně plány jsou jedno a realita druhé. K žádnému restaurování a přesunu nedošlo, Kristus se stále skrývá za plotem u domu.

Series Navigation<< Kamenné plastiky na zahradě domu ev.č. 54 v Jiřetíně pod JedlovouHusův balvan na Husově náměstí v Loděnici >>
Tagy