weby pro nejsevernější čechy

Pomník Georga Karse v Žižkově ulici v Kralupech nad Vltavou

U vstupu na náměstí G. Karse ze Žižkovy ulice v Kralupech nad Vltavou stojí pomník malíře, po němž je náměstí pojmenováno.
O vzniku náměstí a malíři podrobně zde v Kralupském zpravodaji ->

2. 11. 2019 – Dne 23. 9. 2019 proběhlo na veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou odsouhlasení vzniku nového náměstí ve městě s názvem „náměstí G. Karse“. Toto nově vzniklé náměstí se nachází v centru města mezi budovou Technoparku a nově dokončovaným bytovým domem. Náměstí přímo navazuje na Žižkovu ulici v těsném sousedství s náměstím Komenského. A proč zrovna náměstí G. Karse? Tento nový prostor vzniká na místě bývalých kralupských mlýnů, které byly od roku 1875 až do roku 1933 v majetku rodiny Karpelesů, později přejmenovaných na Karsovi. Zde se také v květnu roku 1880 jako první ze tří dětí narodil Jiří, v cizině známý jako Georges Kars, významný a ve světě uznávaný malíř.

Do roku 1891 strávil malý Jiřík svůj život v Kralupech, kde se také pokouší o své první malířské krůčky. Po ukončení gymnázia v Praze odchází mladý Kars na malířskou akademii do Mnichova a po jejím ukončení, jako většina nadějných malířů té doby, vyráží na zkušenou do světa. Nakonec zakotví v uměleckém světě Paříže, která ho nejvíce učaruje a kde také získá mezi ostatními umělci značné renomé a mnoho přátel. Ve Francii i v Německu se stávají Karsovy obrazy už za jeho života vyhledávanými a ceněnými a dnes se nacházejí v mnoha muzeích, galeriích a soukromých sbírkách po celém světě. Přestože umělecká veřejnost v Čechách Karse vnímala spíš jako cizince, který není na domácí scéně příliš vítán, on na Čechy nikdy nezapomněl a vždy se cítil být více Čechem nežli cizincem či kosmopolitou. Pravidelně zde navštěvoval rodiče i svoje rodné Kralupy.

V Praze měl neustále k dispozici byt s ateliérem, kam se v roce 1938 uchýlil po návratu z Francie do Čech. Začínající druhá světová válka však překazila veškeré jeho další plány a jako malíř židovského původu byl na poslední chvíli nucen uprchnout z Čech před německými okupanty opět do Paříže a následně pak do neutrálního Švýcarska. Zde, uštván zprávami o masovém vyvražďování židů, podlehl svým depresím a na počátku února roku 1945 ukončil svůj život skokem z okna hotelového bytu. Po skončení druhé světové války se do Čech vrací alespoň jeho žena, Nora Karsová, aby zde naplnila manželovo celoživotní přání být pohřben ve své vlasti a z pozůstalosti v jeho rodném městě vytvořit uměleckou galerii.

Uložení ostatků Gergese Karse, rytíře čestné legie, do rodinné hrobky na olšanském hřbitově se paní Noře Karsové ještě podaří, vytvoření umělecké galerie v Kralupech nad Vltavou po nástupu komunismu už nedokáže splnit a vrací se zpět do Francie. Myslím, že Kralupy nad Vltavou nemají mnoho světově uznávaných osobností, se kterými bychom se mohli v našem městě pochlubit. Právě proto vznikla myšlenka uctít tohoto umělce v místech, kde se narodil a nově vzniklé prostranství v bývalém areálu Karsových mlýnů pojmenovat jeho jménem. Je pravda, že v Kralupech už máme po tomto umělci pojmenovánu jednu malou ulici v Lobečku, ale místo v centru jeho rodiště je rozhodně pro jméno tohoto velikána příhodnější. Kromě pojmenování nového náměstí se ještě ve spolupráci se společností Montako připravují dva počiny. A sice, v přízemí nově budovaného bytového domu instalace galerie Georgese Karse a na prostranství před budovou Technoparku pak osazení monumentálního pomníku znázorňujícího hlavu malíře G. Karse obklopenou múzami. Těmito kroky chce naše město naplnit poslední přání tohoto významného malíře a zároveň získat na prestiži v uměleckých kruzích u nás i v zahraničí.

O pomníku zde ->

Stefan Milkov vytvořil krásný bronzový pomník malíři Georgesi Karsovi. Za účasti autora bude slavnostně odhalen v úterý 22. září ve 14 hodin na Náměstí G. Karse v Kralupech nad Vltavou, v jeho rodném městě.

Georges Kars byl významný česko – francouzský malíř židovského původu se narodil v roce 1880 v Kralupech nad Vltavou. Umělecká studia absolvoval v letech 1899 až 1905 na Akademii v Mnichově, kde studoval dějiny umění a posléze malbu. Od roku 1907 působil převážně v Paříži. V této době se přidal k mezinárodnímu uskupení umělců tvořících pod názvem École de Paris, které se vytvořilo kolem Pabla Picassa. Mezi Karsovy blízké přátele patřil také Paul Klee, Jules Pascin, Marie Laurencin, Suzanne Valadonová, Marc Chagall, Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Maurice Utrillo, Juan Gris a další. V roce 1909 se stal členem Salon d’Automne a roku 1913 členem Salonu des Indépendants. Ve 20. a 30. letech vystavoval v řadě evropských zemích, například v Ženevě, Vídni, Amsterdamu, Londýně, Barceloně nebo i v Chicagu, jakož i v tehdy velmi exotickém Japonsku. Za druhé světové války Kars žil ve Francii, později před nacisty unikl do Švýcarska. Deprimován z dopadu holocaustu na svoji rodinu, Georges Kars spáchal sebevraždu 5. února 1945 v Ženevě.

Series Navigation<< Plastika Plamen v ulici Gen. Klapálka v Kralupech nad VltavouPomník Julia Fučíka na Kostelním náměstí ve Vejprtech >>
Tagy