weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Křtitele u kostela Narození svatého Jana Křtitele na náměstí ve Valči

Na jižní straně kostela Narození sv. Jana Křtitele na náměstí ve Valči na terasní zídce stojí trojice soch. První zprava je svatý Jan Křtitel.

V Památkovém katalogu o sochách ani slovo, na obecním webu taktéž nic. Naštěstí jsme na Karlovarsku a je k dispozici výborný web Příroda a památky Karlovarska:

Barokní socha sv. Jana Křtitele od neznámého autora byla postavena patrně v 18. století spolu se sochou sv. Jana Nepomuckého při vstupu na bývalý hřbitov na terase při jižním průčelí farního kostela Narození sv. Jana Křtitele na náměstí uprostřed města Valeč (Waltsch). Později k nim byla připojena mladší socha světce se dvěma putti, snad sv. Jana z Boha, někdy označovaná jako sv. Antonína Paduánského.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být plastika udržována a postupně chátrala. Někdy před rokem 1993 byla silně zvětralá socha sv. Jana Křtitele snesena a umístěna v interiéru kostela Narození sv. Jana Křtitele. Na podstavci byla následně umístěna kopie plastiky z umělého kamene.

Barokní pískovcová socha sv. Jana Křtitele na podstavci. Vrcholová figurální plastika v životní velikosti, komponovaná čelně k divákovi, představuje světce s klasickými atributy jako prostovlasého muže, oděného pouze v bederní roušce s kožešinou kolem pasu a přes levé rameno. V levé ruce drží světec jednoduchý vysoký železný kříž. Druhou rukou si přidržuje kožešinový pás v pase. Mírně nakročenou levou nohu má postavenou na vyvýšeném stupni.

Vrcholová plastika je postavena na nízké zužující se omítané hranolové podestě s konkávně projmutými stěnami. Socha s podestou jsou umístěny na vrcholu omítaného hranolového podstavce s čtveřicí plastických volut po stranách, mohutnou horní vynesenou krycí deskou na půdorysu kříže a mohutnou profilovanou patkou na půdorysu kříže. Na přední a zadní straně podstavce jsou situovány vystouplé obdélné, polokruhově zakončené rámce bez nápisů.

Series Navigation<< Obelisk v zámeckém parku ve ValčiSocha svatého Jana z Boha u kostela Narození svatého Jana Křtitele na náměstí ve Valči >>
Tagy