weby pro nejsevernější čechy

Reliéf Tulipány na ohradní zdi městského hřbitova Litvínov

Na ohradní zdi městského hřbitova Litvínov kolem vchodu jsou na novém místě umístěny dva reliéfy Tulipány.

Dle odborných webů, věnovaných sochařství a podobným oborům:

Jedná se o polystyrenové díly v litém betonu, které byly původně zavěšeny na samostatně stojící zeď před sportovní halou v Ruské ulici v Litvínově. Z důvodu statických poruch musela být zeď odstraněna a díly představující pozitiv/negativ byly opětovně osazeny na zeď městského hřbitova (2013). Dílo bylo vytvořeno autorským kolektivem – Karel Kronych, Kamil Linhart a Jan Hasík (1981).

 

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého ve dvoře mezi farou a kostelem svatého Michaela archanděla v LitvínověPamětní deska Edvarda Beneše na Střední průmyslové škole na Benešově náměstí v Teplicích >>
Tagy