weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Franze Clara v Janově

V blízkosti rozhledny v Janově jsou v pískovci vytesány lavičky, u nichž je umístěna pamětní deska Franze Clara.

Mapy.cz tvrdí: Na památku janovského radního Franze Clara (4. 4. 1844 – 9. 5. 1917), který je pohřbený se svou dcerou Emmou na místním židovském hřbitově.

S první částí asi lze souhlasit bez zaváhání a potvrzují tento fakt i další prameny  – …připomínka na jednoho z posledních majitelů bynoveckého panství z rodu knížat Clary… nebo …zemřel radní Franz Clar, na jeho počest je na Clarsbergu do skalního bloku zatesána deska s jeho jménem… či v témže dokumentu o kousek dálNa Clarsbergu/Pölichbergu, dnes Janovský vrch (čedič), je umístěna deska radního Franze Clara.Na místním hřbitově je hrobka, kde je pohřben spolu se svou dvanáctiletou dcerou Emmou 16.12.1886 – 12.06.1898.

Tudíž označit hřbitov za židovský je asi trochu úlet…

A o vytesaných lavicích:

LAVICE CLAROVA
Nachází se na nejvyšším vrchu obce, Janovském vrchu. Lavice je tak zároveň nejvyšším místem v obci. Jedná se o monolit kamenné lavice vytesané z vyvýšeného skalního bloku. Nedaleko lavice bylo i místo, na kterém v r. 1881 nechal starosta Ignaz Clar zhotovit tzv. Výhledový pavilon s krátkým promenádním okruhem. Lavice mohla být již součástí tohoto kulturně-společenského místa v obci, které plnilo i funkci turistickou. Zde si mohli turisté odpočinout a pokochat se výhledem na saské stolové hory a současně se i občerstvit. Později, za starostování Franze Clara, došlo k rozšíření tohoto centra. Vybudovaly se výletní okruhy s řadou upravených cest, včetně osvěžujícího pramene s pitnou vodou. Jeden směr vedl na Janovskou vyhlídku a druhý k Hájenkám. Na severní straně tak vzniklo nejméně 15 km promenádních cest. Janovští si byli vědomi záslužného vizionářského činu Franze Clara jak pro obec, tak i pro ně samotné. Jejich dík s památkou je v desce vedle lavice. Vděčnost místních lidí nebylo nic neobvyklého. Deska Franze Clara nebyla ojedinělým projevem uznání někomu, koho si vážili. Podobnou poctu prokázali i svému nejdéle sloužícímu starostovi Ignaci Clarovi. Pojmenovali po něm nejvyšší vrch v Janově, který se dříve jmenoval Pölichberg, na Clarsberg.

Series Navigation<< Socha svatého Prokopa v polích jižně od Dubé nedaleko RozprechticPomník Maxe Dvořáka v Očkově ulici v Roudnici nad Labem >>
Tagy