weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Floriána u kostela Narození Panny Marie v Hořicích

V okolí kostela Narození Panny Marie v Hořicích vznikl v polovině 20. století z iniciativy Okrašlovacího spolku na ploše bývalého městského hřbitova parčík, ohraničený balustrádou, do kterého bylo osazeno několik plastik z různých míst.

Jednou z těchto soch je i „putovní“ svatý Florian.

V Památkovém katalogu o soše není k nalezení nic, je třeba hledat jinde.

Sochu sv. Floriána vytvořil hořický sochař a řezbář Josef Rychtera (1794–1848), autor místního mariánského sloupu. Literatura uvádí období okolo roku 1820. Plastika byla během let několikrát stěhována, zdobila třeba dnes již neexistující kašnu na Husově ulici. V současné době je umístěna na schodišti k děkanskému kostelu Narození Panny Marie. Světec je předveden jako římský voják ve zbroji s dlouhým pláštěm položeným na zádech. Na hlavě má přilbu zdobenou peřím. V levé ruce drží korouhev, v pravé pak nádobu, ze které vytéká voda na hořící dům.

Informační cedule u kostela uvádí, že socha pochází z roku 1822 a byla „nedávno“ nahrazena kopií.

A to je tak nějak bohužel všechno, co se mi podařilo objevit.

Series Navigation<< Reliéf Panny Marie s Ježíškem u kostela Narození Panny Marie v HořicíchSocha Krista v zahradě Getsemanské u kostela Narození Panny Marie v Hořicích >>
Tagy