weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Rudolfa Antona Fockeho na domě čp. 101/6 na Lužickém náměstí v Rumburku

Na Lužickém náměstí v Rumburku na domě čp. 101/6 dělá souseda dříve osazené pamětní desce Augusta Wenschucha další deska, věnovaná Rudolfu Antonu Fockemu.

Jedna ze série pamětních desek, o jejichž vznik se zasazuje Spolek přátel Rumburku, je věnována textilnímu fabrikantovi. Odhalena byla v úterý 14. září 2021.

ZDE ŽIL
HIER LEBTE

RUDOLF ANTON FOCKE
3. 1. 1866 RUMBURK – 22. 6. 1954 RUMBURK

ZAKLADATEL MECHANICKÉ TKALCOVNY
POKRÝVEK A NÁBYTKOVÝCH LÁTEK
S PROSLULOU TECHNIKOU VZOROVÁNÍ

DER GRÜNDER EINER MECHANISCHEN DECKEN-
UND MÖBELSTOFFWEBEREI MIT BERÜHMTER
MUSTERTECHNIK

FIRMA FOCKE VYVÁŽELA DO CELÉHO SVĚTA,
DODALA LÁTKY I PRO KRÁLOVSKOU LOĎ QUEEN MERY 1.

FIRMA FOCKE EXPORTIERTE IN DIE GANZE WELT,
SIE HAT STOFFE AUCH FÜR DAS KÖNIGLICHE
SCHIFF QUEEN MARY 1. GELIEFERT

VYHOTOVIL SPOLEK PŘÁTEL RUMBURKU ZA PODPORY MĚSTA RUMBURK (2020)

Jak vidno, na desce je (minimálně jedna) pravopisná chyba.

NA FB Spolku:

V úterý 14. září 2021 byla odhalena pamětní deska Rudolfa Antona Fockeho na domě č. p. 101/6 na Lužickém náměstí. Slavnostním odhalením nás provedla předsedkyně Spolku přátel Rumburku, Vlasta Hnilicová. S osobou pana Fockeho včetně všech souvislostí seznámila přítomné historička Ester Sadivová. Desku odhalil spolu s předsedkyní spolku starosta města Rumburku, Lumír Kus.

Pamětní deska byla vyrobena již v roce 2020, ale díky „covidovým“ omezením byla důstojně odhalena až letos. Spolek přátel Rumburku nyní připravuje vydání brožury o realizovaných pamětních deskách rumburských rodáků.

Poděkování patří všem zúčastněným. Městu Rumburk za finanční podporu pamětní desky. Majiteli nemovitosti, Romanovi Škarydovi, za souhlas s umístěním desky (a také za opravu fasády před osazením desky). Ester Sadivové a panu Fockemu ml. za historickou přípravu. Muzeu Rumburk za materiály ze svých sbírek. V neposlední řadě Jiřímu Trebatickému za zpracování a výrobu desky. A všem ostatním, kteří se na přípravách a realizaci pamětní desky podíleli.

Na FB skupině, věnované pohraničí:

V Rumburku udělali záslužnou věc – odhalení pamětní desky Rudolfu Fockemu.

Rudolf Anton Focke se narodil 3. ledna 1866 v Rumburku. Dosáhl odborného vzdělání na textilní škole a zaměřoval se na ruční tkalcovství. První tkalcovnu provozoval v budově bývalé rumburské šatlavy (Stockhaus), dnes zbouraném objektu po pravé straně Vrchlického ulice, čp. 7. Na žakárových strojích vznikaly první výrobky. Podnikání bylo ziskové a z uspořeného kapitálu založil roku 1890 proslulou textilní továrnu „Rudolf Focke – Möbelstoffweberei“ (tkalcovnu potahových látek), jejíž jméno mělo velmi dobrý zvuk ve světě. Fungovala v Matušově ulici čp. 11-13, kde se dnes nachází vědecko-technický park.

R. A. Focke oslovil rakouského malíře žánrových a historických obrazů Franze von Defreggera (1835–1921), zda by byl ochoten přenechat autorská práva na svá díla, aby ožila v podobě „textilních obrazů“. Mistra nápad zaujal, souhlasil a plán se podařilo záhy realizovat. Textilní továrna se dočkala nebývalých úspěchů v exportu svých zásilek. Objednávky odcházely do Asie, Austrálie, Kanady i do Afriky. Podrobnější informace činí podnik ještě zajímavějším. Jeho bonusem bylo např. přátelské prostředí pro zaměstnance, respektující práci každého člověka. Ve firmě dokázali vyrábět látky s velmi výjimečným vzorováním. Zajímavostí zůstává, že firma dodala např. veškeré potahové látky pro čalounění slavného zaoceánského parníku „Queen Mary I.“, patřícího britsko-americkému rejdařství Cunard Line.

Za války došlo z pochopitelných důvodů k útlumu. Pro nábytkové látky nebyl odbyt a prostor získala válečná výroba. Firma dodávala látky pro vojenskou potřebu a tkaniny pro výrobu obuvi. Po druhé světové válce továrnu převzali národními správci, později byl podnik přejmenován na Bytex 03 a fungoval ještě v roce 1991. Rudolf Anton Focke skonal 22. června 1954 v Rumburku.

Series Navigation<< Pamětní deska Johanna Christopha Kridela na budově Café Henke v RumburkuPamětní deska Jaroslava Falty u Domu kultury Střelnice v Rumburku >>
Tagy