weby pro nejsevernější čechy

Plastika Klid v Pietním parku v Litvínově

Na ploše bývalého hřbitova v Litvínově u Žižkovy ulice je dnes Pietní park plný sochařské výzdoby současných sochařů, která vznikla v rámci sochařských sympozií proběhlých v letech 2004 a 2006. U lavičky v severní části parku stojí plastika Klid.

Bohužel dohledat nějaké konkrétní podrobnosti o té které plastice není nejjednodušší. Autorkou tohoto díla je Jaromíra Němcová a plastika vznikla na sochařském sympoziu 2004.

O sympoziu zde ->

Vertikální polohu pro svou plastiku zvolila Jaromíra Němcová, která sochu, evokující trochu strom a trochu obelisk, nazvala „Klid“ (Ruhe). Autorčin záměr podtrhuje symboliku místa vyzývající k sednutí a odpočinutí a zároveň k meditaci, k přemýšlení nad smyslem života.

Series Navigation<< Plastika Kámen milenců v Pietním parku v LitvínověPlastika v Pietním parku v Litvínově >>
Tagy