weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Prokopa u kaple svatého Marka na návsi v Dolním Maršově

Před kaplí svatého Marka na návsi v Dolním Maršově stojí socha svatého Prokopa.

Na rozdíl od samotné kaple je socha kulturní památkou, nicméně zápis v Památkovém katalogu je velestručný (původní evidenční list památky na tom není o moc lépe):

Barokní pískovcová socha pochází z poloviny 18. století a v roce 1869 byla obnovována. Socha má podobu stojící figury světce v biskupském rouše s berlou v ruce, která je osazena na hranolovém soklu.

Socha byla restaurována v roce 1998 restaurátorem Michaelem Bílkem, aktuálně už to na ní není příliš vidět. Mechy, lišejníky, draperie se ve spodní části drolí do značné hloubky. Na rouchu sochy je ale stále patrná polychromie.

Na dlažbě před kaplí stojí základový hrubě opracovaný kvádr s horní lištou, na něm podstavec sochy, ozdobený na viditelných stranách vždy dvěma rytými zrcadly s ujmutými rohy – spodní obdélné zabírá cca 3/4 výšky, nad ním je pak malý obdélník, v němž na čelní straně je dvouřádkový nápis – ProKopius / druhý řádek poničen a znatelná jsou jen některá písmena. Na pravém boku Renovirt 1869, na levém nic. Světec stojí na hlavici, jejíž římsa přesahuje sokl. Mírně nakročen, levou ruku na prsou přidržuje bohatě řasený plášť, pravá ruka natažená od těla svírá berlu. Hlava s biskupskou čepicí v mírném sklonu upírá zrak daleko před sebe.

Series Navigation<< Socha Ecce Homo před kostelem svatého Havla ve ChlumciSchillerův pomník v Ústecké ulici v Soběchlebech >>
Tagy