weby pro nejsevernější čechy

Obelisk v zámeckém parku ve Valči

V severovýchodním rohu zámeckého parku ve Valči stojí na konci cest mezi stromy schovaný obelisk.

Jedná se součást památkově chráněného areálu zámku, ovšem v popisu je pouze jmenován bez jakýchkoli podrobností. Obelisk nefiguruje ani v popisu částí parku na zámeckém webu. Jediným zdrojem informací tak zůstává informační tabule, umístěná před ním:

Obelisk je situovaný v místě, kde byla zakončena hlavní příčná osa barokně komponované zámecké zahrady. Umělá vyvýšenina tvořila hranici mezi parkem a volnou krajinou a sloužila jako vyhlídkové místo.

Obelisk na konci habrové aleje je 6,6 m vysoký, vytesaný z červeného pískovce. Nápis na podstavci je téměř nečitelný. Části textu, které jsou dosud patrné informují, že obelisk byl vztyčen roku 1890 hrabětem Vinzenzem Thurn Valsassinou, který byl v té době majitelem panství:

Vincentius Comes Thurn Valsassina Como Verceli adum Xit possessioni stipis Comitum.

V horní partii obelisku jsou vyryté podpisy korejských dětí, které zde našly útočiště v 50. letech 20. století během korejské války.

Na mapě stabilního katastru z roku 1842 je vyznačena hlavní kompoziční osa barokního parku červeně, modře hlavní příčná osa kompozice zámecké zahrady.

Series Navigation<< Socha hraběte Šporka v zámeckém parku ve ValčiSocha svatého Jana Křtitele u kostela Narození svatého Jana Křtitele na náměstí ve Valči >>
Tagy